IHE medverkar i seminarium kring migränvård

Den 21 april deltog IHE i ett frukostmöte anordnat av Huvudvärksförbundet som bjudit in politiker, tjänstemän och vårdgivare till ett seminarium om svensk migränvård. Sara Olofsson presenterade den IHE-studie som tidigare gjorts och som analyserat de hälsoekonomiska konsekvenserna av migrän i termer av hälso- och sjukvårdskonsumtion, produktionsbortfall och livskvalitetsförlust i Sverige. Studien visade att det finns potential för kostnadsbesparing och livskvalitetsvinster om man kan minska antalet dagar med huvudvärk/migrän.

Konferens: Tillsammans för en god och nära migränvård
Plats: Hotel Hilton Stockholm, digitalt
Datum: 21 april
Titel: Vad är samhällskostnaderna för migrän?
Författare: Frida Hjalte och Sara Olofsson
Presentatör: Sara Olofsson

Info om eventet på Huvudvärksförbundet:
https://huvudvarksforbundet.se/frukostmote/ 

Länk till Huvudvärksförbundets Facebook-sida där mötet går att ses:
https://fb.watch/cEWFEtpo_7/ 

IHE rapport 2018:4:
https://en.ihe.se/publicering/sjukdomsbordan-vid-migran-i-sverige/  

Artikel i the Journal of Headache and Pain, 2019:
https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-019-1015-y