IHE Forum 2022

Tack till dig som deltagit på IHE Forum!

Det var väldigt roligt att kunna ses ”på riktigt” igen och efterlängtat av många förstod vi. Det har varit två innehållsrika och givande dagar om hur samarbete mellan olika aktörer och nivåer i samhället kan bidra till att vården både förbättras och effektiviseras.

Föredragshållarnas presentationer hittar du här