Inför IHE Forum: Intervju med Jan Marcusson

Jan Marcusson Foto: Jan Marcusson

Samverkan kring äldre mellan kommun och region – ett kliniskt perspektiv

Inför IHE Forum den 21-22 april med temat Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör har vi varit i kontakt med några av de medverkande för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Läs vår intervju med Jan Marcusson, överläkare inom geriatrik och professor vid Linköpings universitet.

1) Vilken är den största utmaningen vid samverkan mellan kommun och region när det gäller vård av äldre?
Vård och omsorg av äldre måste ske på ett sömlöst sätt beaktande individens alla behov, där sociala och medicinska förhållanden inte går att separera.

2) Hur kan denna samverkan utvecklas så att man kan ”riva stuprören” mellan kommun och region?
Inför framtiden är det viktigt att vård- och omsorgsgivare betydligt effektivare än idag utvecklar processer som är inriktade på de äldres behov och inte begränsas av organisationens förutsättningar. Vård och omsorg tillhör den nära vården som behöver byggas upp på ett helt nytt sätt, utan organisatoriska hinder som separerad kommun- respektive region-verksamhet medför. En viktig och stor målgrupp är äldre som fortfarande bor i hemmet, utan omsorg. En proaktiv vård och omsorg som förebyggande stärker den äldres autonomi samtidigt som fler nära trygghets- och vårdlösningar skapas är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar för äldrevården.


Vill du höra mer om detta och andra exempel på hur man inom olika områden arbetat med att riva stuprören? Kom till IHE Forum och delta under de två dagarna där det kommer berättas och diskuteras om hur man genom samarbete mellan olika aktörer och nivåer i samhället kan förbättra och effektivisera vården.

PROGRAM
ANMÄL DIG HÄR

Tänk på att IHE Forum 2022 äger rum på våren och det blir därmed ingen höstkonferens i år.