Inför IHE Forum: Intervju med Peter Lindgren

Peter Lindgren Foto: IHE

Att riva barriärer- fallet hepatit C

Inför IHE Forum den 21-22 april med temat Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör har vi varit i kontakt med några av de medverkande för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Läs vår intervju med IHE:s vd Peter Lindgren.

1) Varför är exemplet hepatit C intressant i sammanhanget när man diskuterar stuprörsproblematiken?
De nya läkemedel som introducerades mot hepatit C hade mycket god effekt och det fanns en stor grupp av patienter som skulle kunna behandlas. Detta skulle dock innebära mycket stor budgetverkan på regionerna. Detta tvingade fram en lösning där staten gick in med en riktad finansiering för att man skulle kunna hantera situationen på ett sätt som man inte gjort tidigare.

2) Vad kan man lära sig av det?
Hepatit C-exemplet visar hur man genom att i vissa situationer tänka lite annorlunda och gå utanför sedvanliga stuprör snabbt kan realisera stora samhällsvinster. I detta fall inte bara för patienterna och sjukvårdens aktörer utan också med potentiella effekter på produktionsbortfall och sjukskrivningar. Det kan vara en modell även i andra situationer där man ställs inför liknande problem.


Vill du höra mer om detta och andra exempel på hur  man inom olika områden arbetat med att riva stuprören? Vill du veta mer om varför är det viktigt med ett fullständigt samhällsperspektiv oavsett finansiär? Kom till IHE Forum och delta i de två dagarna där det kommer berättas och diskuteras om hur man genom samarbete mellan olika aktörer och nivåer i samhället kan förbättra och effektivisera vården.

PROGRAM
ANMÄL DIG HÄR

Sista anmälningsdag för årets IHE Forum är den 25 mars 4 april

IHE Forum 2022 äger i år rum på våren och det blir därmed ingen höstkonferens i år.