Parkinsons – Nyligen publicerad artikel

Ny IHE publikation om livskvalitet och resursutnyttjande i Parkinsons sjukdom i sent skede.
Läs mer