Inför IHE Forum: Intervju med Dag Larsson

Dag Larsson Foto: Gunilla Lundström

Värde över gränserna

Inför IHE Forum den 21-22 april med temat Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör har vi varit i kontakt med några av de medverkande för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Läs vår intervju med Dag Larsson, senior sakkunnig policy, LIF.

1) Varför är det viktigt med samverkan mellan industri och sjukvård kring innovation?
Samverkan mellan olika samhällssektorer är helt avgörande för utveckling av vårdens möjligheter och därigenom förmågan att möta patienters behov. Forskningen är vårdens utvecklingsverkstad och en viktig del är i samverkan med externa parter. Industrin innefattar läkemedel, medicinteknik, digitalisering och annat. Innovationssystemet innefattar riskvillighet bakom utvecklingssatsningar som syftar till att skapa värde för vården. Det värdet går enbart att dokumentera i samverkan med vården – utan värde, ingen omsättning i marknaden och därigenom misslyckat risktagande.

2) Vill du ge ett exempel på en sådan samverkan i Sverige?
Svårt att enbart ge ett exempel. Det går inte att visa ett läkemedels säkerhet, effekt och värde på något annat sätt än genom kliniska studier och hälsoekonomiska analyser. Svensk hälso- och sjukvård deltar aktivt i de kliniska studier som pågår inom cell- och genterapier. Det är exempel på hur omställningen har skett ifrån studier i breda folksjukdomar till specialiserade behandlingar baserade på mer fördjupade insikter kring sjukdomsmekanismer. Ett annat bra exempel är den samverkan som sker inom ramen för Genomic Medicine Sweden där diagnostik, informatik och behandling tillämpas tillsammans i ett system för precisionsmedicin. Mycket talar för att de här två exemplen är representativa för det vi ser komma framgent.

Här kan du se hela programmet och anmäla dig
Sista anmälningsdag är den 25 mars  

I år äger IHE Forum rum på våren och det blir därmed ingen höstkonferens år 2022.

IHE Forum 21-22 april 2022