Vid Parkinsons sjukdom ökar kostnaderna med sjukdomens svårighetsgrad

I årets första nummer av Neurologi i Sverige finns en artikel som beskriver en nyligen publicerad studie med läkar- och patientrapporterade uppgifter om sjukdomsbördan från det svenska patientregistret för Parkinsons sjukdom, PARKreg.

Läs mer och ladda ner denna artikel