Inför IHE Forum: Intervju med Carolina Samuelsson, sjukhuschef för Hallands sjukhus

Vårddata utan stuprör – att väva samman klinisk data och resursdata

Carolina Samuelsson, sjukhuschef för Hallands sjukhus

Carolina Samuelsson Foto: Jaime Casanova

Inför IHE Forum den 21-22 april med temat Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör har vi varit i kontakt med några av de medverkande för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Läs vår intervju med Carolina Samuelsson, sjukhuschef för Hallands sjukhus.

1) Hur har ni i Halland arbetat med att kombinera klinisk data och resursdata?  
Genom struktur, sökbarhet och omfattningen av Region Hallands vårdgivardata kan vi samanalysera såväl klinisk data som resursåtgångsdata över organisationsgränser. Det innebär att patientomhändertagandet och dess effekter (medicinskt utfall, beteende, sökmönster) kan relateras till nyttjade resurser och åtgärder. Det använder vi dels för övergripande monitorering och uppföljning, dels för att modellera effekter av möjliga, beslutade eller inträffade verksamhetsförändringar. Det är ett kraftfullt och värdefullt verktyg för att kunna förutspå och följa effekten på helhet och inte bara i specifika diagnosgrupper eller vårdprocesser.

2) Vilka värden kan skapas av ”riva stuprören” mellan olika datakällor?
Kort svar: Massa värden! När vi har möjlighet att följa patienternas väg genom vårdsystemet och beskriva vårdkedjans olika typer av brukade resurser och insatser går det att sätta den samlade insatsen i vårdkedjan i relation till åstadkommen nytta för patienten. Detta innebär också att vi kan identifiera vilka delar av vårdkedjan som är mest resursintensiva. Med den kunskapen kan man kontrollerat flytta aktiviteter längs vårdkedjan för att uppnå ett optimalt resursnyttjande på systemnivå som vi sedan också har möjlighet att följa upp för enskilda patienter, för patientgrupper men även på sjukvårdssystemnivå.

Här kan du se hela programmet och anmäla dig
Sista anmälningsdag är den 25 mars  

I år äger IHE Forum rum på våren och det blir därmed ingen höstkonferens år 2022.

IHE Forum 21-22 april 2022