Ny IHE rapport om skillnader i behandling av NSCLC i Europa

Idag på Världscancerdagen publiceras en ny IHE-rapport som visar att många patienter med en lungcancerdiagnos förblir obehandlade i Europa.

Patienternas chanser att få någon form av cancerläkemedelsbehandling är tex mycket högre i Portugal än i Storbritannien. Varför behandlas inte vissa patienter? Och får behandlade patienter moderna och rekommenderade behandlingsalternativ?

Läs mer och ladda ner rapporten