Ny IHE Rapport om budget och finansiering inom hälso- och sjukvården

Denna nya rapport innehåller en beskrivning av de svenska regionernas budgetprocess och belyser samtidigt regionernas utmaningar och lösningar kring budget och finansiering inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ökad kostnad och efterfrågan på vård medför ett ökat tryck på regionerna. Nya utgifter och kravet på budgetbalans innebär att frågor om styrning och omprioritering av resurser återkommande diskuteras, vilket ytterligare har aktualiserats av pandemin.

Läs mer och ladda ner rapporten