Nya publiceringar inom diabetesområdet

IHE har nyligen bidragit till två nya artiklar inom diabetesområdet. En av publiceringarna är en kostnadseffektstudie av Canagliflozin för behandling av njursjukdom hos patienter med typ 2-diabetes i Belgien. Läs mer

Den andra är en publicering från det diabetesspecifika hälsoekonomiska nätverket Mount Hood Diabetes Challenge Network som undersökt strukturell osäkerhet vid simulering av QALYs i typ 2-diabetesmodellering. Läs mer