Disputation 13 januari

Torsdagen den 13 januari försvarar IHE:s Klas Kellerborg sin avhandling ”Broadening the Perspective in Economic Evaluations of Infectious Diseases”, vid Erasmus School of Health Policy & Management i Rotterdam. Doktorsavhandlingen undersöker samhällsperspektivet vid ekonomiska utvärderingar inom området infektionssjukdomar.

Läs mer här: https://www.eur.nl/en/events/phd-defence-km-klas-kellerborg-2022-01-13