Ny IHE Rapport om sjukdomsbördan av lungcancer i Sverige

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall i Sverige och utgör sålunda ett betydande folkhälsoproblem. Studien beskriver sjukdomsbördan och dess utveckling samt analyserar effekterna av tidig detektion och prevention.

Läs mer och ladda ner rapporten