Nyligen publicerad artikel om livskvalitet vid fenylketonuri (PKU)

I en ny IHE-publikation i European Journal of Health Economics skattas livskvalitetsvikter för kostrestriktioner och sjukdomssymptom förknippade med den metaboliska sjukdomen PKU med hjälp av metoderna time trade-off (TTO) och discrete choice experiment (DCE).

Publikationen är en av de första som studerar preferenser för kostrestriktioner och en av få studier som använder ett relativt nytt tillvägagångssätt, DCE med attributet varaktighet, för att skatta livskvalitetsvikter. Detta jämförs med den mer traditionella metoden, TTO, vilket även resulterar i flera metodologiska resultat.

Läs mer