Personalnytt – Välkomna till IHE

Under hösten har IHE:s team förstärkts med medical writer Karin Wahlberg och projektledare Chiara Malmberg.

Karin har arbetat med medicinsk forskning inom flera olika sjukdomsområden och har många års erfarenhet av vetenskapligt/medicinskt skrivande. Chiara har många års erfarenhet av att arbeta med hälsoekonomiska studier och framförallt HTA inom konsultbranschen.