Årets studentuppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera mottagaren av 2021 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Mottagare av årets stipendium är Kajsa Appelberg och Hannes Runheim för deras magisteruppsats “Värdet av diagnostik vid sällsynta sjukdomar – En hälsoekonomisk undersökning med två fall” framlagd vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Universitet läsåret 2020-2021.

Här kan du läsa mer och ladda ner uppsatsen