VÄLFÄRDSDAGARNA 27-28 OKT 2021

IHE:s VD Peter Lindgren medverkar imorgon i samtalet ”Varma händer där det behövs – frigjord tid för personalen. Läkemedelsroboten i praktiken.”

Antalet äldre ökar samtidigt som det finns svårigheter att rekrytera personal vilket innebär utmaningar för Sveriges kommuner.

En lösning är välfärdsteknik där läkemedelsrobotar kan frigöra tid. Det möjliggör för personalen att få mer tid till andra typer av besök och arbetsuppgifter.

PROGRAM Välfärdsdagarna

Här kan du läsa och ladda ner IHE rapporten om värdet av att införa läkemedelsrobot i kommunal hälso- och sjukvård