Ny IHE-rapport om hälsovinster till följd av medicinsk forskning och implementering av ny teknologi inom hjärt-kärlsjukdom

Studien inkluderar behandlingsåtgärder vid ischemisk hjärtsjukdom, stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmi mellan åren 1980 och 2019.

Läs mer och ladda ner rapporten