IHE dubbelt med i VINNOVA:s stora satsning på precisionsmedicin

VINNOVA har i dagarna beslutat att finansiera 11 innovationsmiljöer inom precisionshälsa. Syftet med satsningen är att bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som life science-nation. IHE är stolta över att vara med i två av dessa miljöer:

I innovationsmiljön PREDEM som koordineras av Karolinska Institutet kommer regioner, bolag och intresseorganisationer samverka för att introducera nya verktyg och arbetssätt för tidig upptäckt, precisionsdiagnostik, prevention och behandling av demenssjukdomar.  Miljön är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, IHE, Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet, Migrationsskolan i Region Skåne, Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm, Region Värmland, DigitalWell Arena, Geras Solutions AB, MindMore AB och Roche AB. Läs mer om miljön hos Svenskt Demenscentrum

Forskningsinstitutet SIR vid Handelshögskolan i Stockholm är koordinator för innovationsmiljön ”Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care” som ska underlättar införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Utöver IHE samlar miljön 15 aktörer: Genomic Medicine Sweden (GMS), Regionala cancercentrum (RCC), Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), SciLifeLab, konsortiet bakom den kliniska studien MEGALiT som koordineras av Akademiska sjukhuset i Region Uppsala, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Halmstad, Nätverket mot Cancer, Lungcancerföreningen, samt branschindustriföreningarna Lif, Swedish Medtech och Ascro. Läs mer om miljön hos Nollvision Cancer

Båda miljöerna är finansierade i fem år.

VINNOVA har ett pressmeddelande om satsningen: Innovationsmiljöer för mer träffsäkra lösningar inom hälsa | Vinnova