Idag deltar IHE vid EASD 2021 med en ny svensk studie om samhällsbördan av etablerad hjärt-kärlsjukdom bland personer med typ 2-diabetes

Syftet med den retrospektiva registerstudien var att under en tioårsperiod (2007 – 2016) bedöma bördan för sjukhusbaserad vård, arbetsfrånvaro, tillhörande kostnader och överdödlighet för personer med typ 2-diabetes, med och utan fastställd hjärt-kärlsjukdom, jämfört med en kontrollgrupp (personer utan diabetes). I studien användes även en svensk retrospektiv databas med 20 års individuella data (1997–2006) från fyra nationella befolkningsregister.

För patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom var risken att dö fyra gånger högre jämfört med kontrollgruppen, hela 90 procent av kostnaden för sjukhusbaserad vård avseende diabeteskomplikationer kunde tillskrivas personer med etablerad hjärt-kärlsjukdom och kostnaden för sjukskrivningar på grund av hjärt-kärlsjukdom hos patienter med typ 2-diabetes var ännu högre än kostnaderna för sjukhusbaserad vård.

Vill du veta mer går det bra att kontakta Sofie Persson


Title: Burden of established cardiovascular disease in people with type 2 diabetes and matched controls: Hospital-based care, days absent from work, costs, and mortality

Name of presenter: Sofie Persson

Name of conference: European Association for the Study of Diabetes (EASD)
Date: September 28, 2021
Time: 11:45 AM – 12:00 PM
Session: Session 05 – OP 05 Epidemiology of diabetes complications, 26