Nyligen publicerad artikel om befolkningens livskvalitet i Sverige under covid-19 pandemin

Utbrottet av covid-19 pandemin har gett upphov till en förlust av hälsa och livskvalitet till följd av sjukdom och dödlighet. De åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen kan också ha gett upphov till en förlust av hälsa och livskvalitet till följd av att de bland annat begränsat sociala sammankomster och lett till högre arbetslöshet.

Artikeln i Nordic Journal of Health Economics visar hur livskvaliteten i den svenska befolkningen minskat under covid-19 pandemin baserat på en mätning under första (april 2020) och andra (januari 2021) vågen jämfört med en mätning strax före utbrottet av pandemin (februari 2020). Livskvaliteten har framför allt sjunkit bland dem som är i arbetsför ålder.

Studien är genomförd i samarbete med forskare vid University of Southern California (USC). Artikeln bygger på IHE Rapport 2020:7 ”Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak”, och inkluderar den ytterligare mätningen i januari 2021.

Läs mer