IHE har bidragit till den nya Cancerfondsrapporten Segregerad screening

Cancerfondsrapporten Segregerad screening visar på stora skillnader i screeningdeltagande i de nationella screeningprogrammen för bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer. Den visar även att skillnader i screeningdeltagande kan kopplas till socioekonomiska ojämlikheter.

IHE har bidragit med insamling av data på screeningdeltagande och analys.

Läs IHE:s sammanfattning

Läs mer och ladda ner hela rapporten hos Cancerfonden