Ny IHE-rapport om värdet av att införa läkemedelsrobot i kommunal hälso- och sjukvård

Resultatet visar att införandet av läkemedelsrobot kan frigöra tid. Därmed kan läkemedelsrobotar vara en typ av välfärdsteknik som hjälper till att lösa kommunernas utmaningar kring ökat vårdbehov och brist på personal.

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten