Parkinsons – Nyligen publicerade artiklar

Under sommaren har två nya IHE studier publicerat inom Parkinsons sjukdom. Båda baseras på registerdata från det svenska kvalitetsregistret för Parkinsons sjukdom, PARKreg.

Parkinson’s disease in Sweden—resource use and costs by severity

Patient Utilities in Health States Based on Hoehn and Yahr and Off-Time in Parkinson’s Disease: A Swedish Register-Based Study in 1823 Observations


Vill du veta mer om IHE:s forskningssamarbete inom Parkinsons sjukdom, kontakta Jenny Norlin