IHE deltar vid Almedalen 2021

Brandforsk anordnar en seminarieserie vid årets digitala Almedalsvecka med temat Hur påverkar bränder det hållbara samhället, och vad kan vi göra åt det?

IHE deltar i ett av seminarierna med fokus på ekonomisk hållbarhet och presenterar resultat från rapporter över kostnader för bränder och brandförebyggande åtgärder som gjorts på uppdrag av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tisdagen den 6 juli 08:30 – 09:30
Hur påverkar bränder det hållbara samhället, och vad kan vi göra åt det? Fokus: Ekonomisk hållbarhet

På MSB:s hemsida finns mer information om rapporterna som även är kostnadsfria att ladda ner:

Rapporten över brändernas samhällsekonomiska kostnader finns här
Rapporten över kostnaderna för att förebygga bränder finns här