Femte delrapporten – Om prissättning av cancerläkemedel efter patentutgång i Asien och Stillahavsområdet

Idag publiceras den femte och sista delrapporten i rapportserien om cancer och cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet. Denna  rapport beskriver prissättningsmekanismer för läkemedel efter patentutgång i hela regionen.

Rapporten undersöker hur effektiva mekanismerna är i att uppnå låga priser på cancerläkemedel. Omkring 5–20% av de totala utgifterna för cancerläkemedel skulle kunna sparas genom effektivare prissättningsmekanismer.

Pricing policies for off-patent drugs in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3g, IHE: Lund, Sweden