Fjärde delrapporten – Om utgifter för cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet

IHE publicerar idag den fjärde delrapporten i en rapportserie om cancer och cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet och denna rapport beskriver hur mycket som spenderas på cancerläkemedel.

Indien har lägst utgifter på 0,2 dollar per capita och Japan har högst på över 90 dollar per capita. Rapporten visar också att högre utgifter inte nödvändigtvis räcker för att tillgodose patienternas behov, inte ens i Japan.

Health spending on cancer drugs and unmet patient needs in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3f, IHE: Lund, Sweden