Tredje delrapporten – Om tillgång till innovative cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet

Idag publiceras den tredje delrapporten i en rapportserie om cancer och cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet.

Denna rapport belyser patienternas tillgång till innovativa cancerläkemedel. Den visar att det finns en stor klyfta mellan antalet innovativa läkemedel med regulatoriskt godkännande och läkemedel i förmånssystemet.

Nästan 1 miljon levnadsår går förlorade för varje års fördröjning av positivt förmånsbeslut av enbart 10 innovative läkemedelsindikationer i hela regionen.

Patient access to innovative cancer drugs in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3e, IHE: Lund, Sweden