Ny studie om kostnader för hjärt-kärlsjukdom i Sverige 2019

IHE har på uppdrag av Hjärt-Lungfonden tagit fram en rapport för att beskriva sjukdomsbördan av hjärt-kärlsjukdom år 2019 i Sverige. Studien visar att sjukdomskostnaderna för hjärt-kärlsjukdom är fortsatt höga och att allt fler i befolkningen lever med hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer och ladda ner rapporten