Andra delrapporten – Om hälso- och sjukvårdsutgifter för cancer i Asien och Stillahavsområdet

Idag publiceras den andra delrapporten i en rapportserie om cancer och cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet.

Denna rapport beskriver hälso- och sjukvårdsutgifter för cancer och dess konsekvenser för patienterna. Den visar att de flesta länder och territorier missar det informella WHO-målet om hälso- och sjukvårdsutgifter på 5% av BNP.

Låga offentliga utgifter för cancervård resulterar i dåliga hälsoutfall och en ekonomisk krissituation för många patienter och deras anhöriga. Allmän sjukförsäkring och det sociala skyddsnätet måste förbättras.

Health spending on cancer in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3d, IHE: Lund, Sweden