Första delrapporten – Om sjukdomsbördan av cancer i Asien och Stillahavsområdet

Idag publiceras den första delrapporten i en rapportserie om cancer och cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet.

Denna rapport beskriver sjukdomsbördan av cancer. Den visar att antalet cancerpatienter har ökat stadigt de senaste åren i takt med den inkommande silver tsunamin av äldre person i befolkningen.

Medan fler och fler patienter överlever cancer i höginkomstländer (t.ex. Australien och Japan) stagnerar överlevanden i medelinkomstländer (t.ex. Kina och Indien).

The burden of cancer in Asia-Pacific
IHE Report 2021:3c, IHE: Lund, Sweden