Ny IHE rapport om cancer och cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet

Under de kommande veckorna kommer IHE att publicera en rapportserie om cancer och cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet. Denna veckas publicering innehåller introduktionen och sammanfattningen som avslutas med en call-to-action.

Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific – Introduction
IHE Report 2021:3a, IHE: Lund, Sweden

Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific – Executive summary
IHE Report 2021:3b, IHE: Lund, Sweden