Ny IHE Rapport om värdering av och betalning för antibiotika

Antibiotikaresistens har utnämnts till ett av de största framtida hoten mot människans hälsa. Allt fler bakterier utvecklar resistens (motståndskraft) mot ett eller flera typer av antibiotika i huvudsak till följd av en hög användning.

Läs mer och ladda ner rapporten