IHE Rapport om värdet av vaccin

Vacciner har egenskaper som ställer andra krav på metoder för värdebaserad prissättning (VBP) än värdering av traditionella läkemedel eller traditionella medicinska teknologier.

Vacciner avser ofta smittsamma sjukdomar och då förekommer externa effekter, som flockimmunitet, och indirekta konsekvenser, såsom serotypersättning, antibiotikaresistens och följdsjukdomar i större utsträckning än för andra medicinska teknologier.

Läs mer och ladda ner rapporten