Personalnytt

Under maj har IHE:s team förstärkts med analytikern Zin Min Thet Lwin. Zin tar ut en magisterexamen i hälsoekonomi i juni. Välkommen!