Parkinsons – Nyligen publicerad artikel

IHE och medförfattare har just publicerat en artikel som beskriver framtagandet av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer i Parkinsons sjukdom, med fokus på avancerade terapier. Författarna analyserade data från Socialstyrelsens register för att följa upp implementeringen tre år efter publikationen av riktlinjerna och fann att upptaget av avancerade terapier har varit långsammare än vad som rekommenderats i riktlinjerna.

Läs mer