Ny IHE publicering om prevalensen och incidensen av palmoplantar pustulosis i Sverige

I British Journal of Dermatology har en artikel nyligen publicerats med IHE:s Sofia Löfvendahl och Jenny Norlin som medförfattare. Många av dem som drabbas av av den kroniska hudsjukdomen palmoplantar pustulosis (PPP) upplever en betydligt försämrad livskvalitet och det finns få studier som har uppskattat förekomsten av PPP. Läs mer