IHE har bidragit till ny MSB rapport

Studien syftade till att skatta samhällets kostnader för de största kostnadstyperna för 2019 års bränder. Totalt uppgick kostnaderna till 9,2 miljarder kronor.

Läs mer