IHE Forum 2021

”Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör” är temat för årets forum som äger rum den 2-3 september i Lund.
Läs mer