Diabetes – Nyligen publicerad artikel

Nya makrovaskulära riskekvationer baserade på CANVAS Program för individer med T2DM och hög risk för eller med etablerad hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer