Hälsoekonomi och ATMP – Final rapport från Swelife

Nu finns slutrapporten från Swelife ATMP-projektet hälsoekonomi och affärsmodeller där IHE med Ulf Persson varit en av flera deltagande partners. Det övergripande syftet med projektet har varit att kartlägga ATMP området medan huvudfokus i rapporten är utmaningarna kring värdering av och betalning för ATMP.

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten

ATMP betyder Advanced Therapy Medicinal Product, och det innebär cell- och genterapier samt modifierade vävnadstekniska produkter.