Cancer och påverkbara riskfaktorer

I en ny rapport från IHE framkommer att mer än en fjärdedel av cancern i Sverige kan relateras till påverkbara riskfaktorer.

Läs mer och ladda ner rapporten