IHE deltar på ISPOR Europe 16-19 November

IHE deltar på den virtuella konferensen ISPOR Europe med ett posterbidrag kring en studie av livskvalitetsförlusten vid den ärftliga ämnesomsättningssjukdomen fenylketonuria (PKU).

Livskvalitetsförlusten i samband med dietrestriktioner och symptom undersöktes med hjälp av metoderna time trade off (TTO) och discrete choice med duration (DCETTO) i en webbenkätundersökning bland den svenska befolkningen och personer med erfarenhet av PKU.

Titel: The Impact on Quality of Life of Diet Restrictions and Disease Symptoms Associated with Phenylketonuria in Sweden

Författare:
Paul Okhuoya, Sara Olofsson, Katarina Gralén, Ulf Persson, Jennifer Quinn, Christina Hoxer

Presentatör:
Paul Okhuoya


IHE deltar även med en poster kring en studie som tittar på kostnadseffektiviteten för canagliflozin som behandling för njursjukdom hos patienter med typ 2 diabetes i England.

Kostnadseffektivitet för canagliflozin i kombination med nuvarande standardbehandling jämfört med endast standardbehandling utvärderades med hjälp av en nyutvecklad mikrosimuleringsmodell (CREDEM-DKD) baserat på CREDENCE-studien.

Canagliflozin var associerat med fler levnadsår och QALY jämfört med standardbehandling över 40 år. Betydande besparingar för dialys och transplantation ledde till totala kostnadsbesparingar för canagliflozin.

Extrapolering av CREDENCE-studien över 40 år tyder på att canagliflozin avsevärt kan minska andelen njur- och kardiovaskulära komplikationer, öka livslängden och spara kostnader för denna patientgrupp.

Titel: Use of a New Discrete Event Simulation Model to Predict the Cost-Effectiveness of Canagliflozin Added to Standard of Care for Treating Diabetic Kidney Disease (DKD) in Patients with Type 2 Diabetes in England

Författare: Ball P, Willis M, Nilsson A, Traina S, Roe R, Kellerborg K

Presentatör: Ball P