Ny studie från IHE om kostnader för diabeteskomplikationer

Världens största studie av samhällsekonomiska konsekvenser av diabeteskomplikationer visar stora kostnader för förlorad arbetsförmåga och sjukhusvård i Sverige.

Läs mer