Nyligen publicerade artiklar

Diabetes
I Diabetes Therapy har en artikel publicerats om en ny ekonomisk modell för simulerandet av diabetisk njursjukdom som IHE har utvecklat. Modellen utvecklades med hjälp av riskekvationer baserat på patientdata från den första utfallsstudien för njursjukdom, att rapportera resultat för behandling med SGLT-2 hämmare.
Läs mer

Hepatit
De kostnader som uppstår utanför sjukvården till följd av hepatit C har hittills fått begränsat med uppmärksamhet. I en studie, som nyligen publicerats i Journal of Viral Hepatitis, visas på en minskad arbetsfrånvaro efter behandling av hepatit C.
Läs mer