Hedersomnämnanden – Årets studentuppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera följande hedersomnämnanden inom ramen för 2020 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Årets mottagare har utsetts i hård konkurrens med många nominerade uppsatser av hög kvalitet.

MOTTAGARE
Maria Olsson och Linda Sjöö för deras kandidatuppsats “Digitala vårdalternativ på primärvårdsmarknaden. Högre måluppfyllnad för vårdgarantin eller enbart ökade samhällskostnader.” framlagd vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet läsåret 2019-2020.

HEDERSOMNÄMNANDE
Bedömningskommittén vill också särskilt lyfta fram följande två uppsatser som förtjänar ett hedersomnämnande:

Elin Sterner och Karl Wallenberg. Är gratis gott?: En uppsats om barns läkemedelskonsumtion och kostnadsfrihet. Kandidatuppsats vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet.

Oskar Frisell. Cost-Effectiveness of Surveillance Programs of Carriers of Pathogenic Mutations in the TP53-Gene in Sweden. Masteruppsats vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet.

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson.

Här kan du läsa mer och ladda ner uppsatserna