Vårdanalys rapport om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler

IHE fick förra året i uppdrag av Myndigheten för vård-och omsorgsanalys (Vårdanalys) att i samarbete med myndigheten ta fram en enkät och analysplan för en studie av hur befolkningen uppfattar och värderar olika typer av kontinuitet i olika situationer. Dels i sig, samt dels i relation till andra egenskaper i primärvården.

Resultatet från denna studie finns nu tillgängligt i en rapport på Vårdanalys hemsida: ”Primärt i vården – En studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler” (Vårdanalys Rapport 2020:9).

IHE:s projektgrupp var Sara Olofsson, Katarina Gralén, Christian Asseburg och Ulf Persson.