Covid-19: Vilka blir effekterna på hälsa och ekonomi?

Inbjudan till webbinarium tisdag 23 juni 10.00-11.30

Covid-19 har haft genomgripande påverkan på ekonomi och hälsa sett ur både ett samhälls- och individperspektiv. Det har skapat många frågor och IHE bjuder därför in till ett webbinarium för att diskutera och belysa situationen och de effekter som pandemin kan ge på hälsa och ekonomi.

Lars Jonung, professor emeritus vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Peter Nilsson, professor och överläkare internmedicin vid Skånes universitetssjukhus kommer tillsammans med IHE:s Ulf Persson, filosofie doktor och Sara Olofsson, filosofie doktor bland annat att ta upp följande frågor på webbinariet:

  • Hur påverkas hälsa och livskvalitet hos Sveriges befolkning till följd av covid-19?
  • Vilka undanträngningseffekter uppstår inom hälso- och sjukvården?
  • Varför har Sverige haft en annan strategi?
  • Vilka makroekonomiska effekter kan uppstå?


Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här

Anmälan är nu stängd

Deltagandet är gratis och länken till mötet skickas dagen innan till de som anmält sig.

Webbinariet vänder sig till alla med intresse för samhällsfrågor kopplade till ekonomi och hälso- och sjukvård, både inom statliga myndigheter, regioner, organisationer och läkemedelsindustri.