IHE deltog på ISPOR:s virtuella konferens i Orlando i maj

IHE deltog på den virtuella konferensen i Orlando med två posterbidrag.

En poster presenterade resultat från en registerstudie med syfte att studera skillnader i arbetsfrånvaro mellan nyare och äldre behandlingsalternativ för patienter med hepatit C.
Titta på postern här

Den andra postern presenterade data från en hälsoekonomisk modellering av canagliflozin för patienter med typ-2 diabetes och diabetesnefropati.
Titta på postern här