Ny IHE Rapport om beräkning av produktionsbortfall

Produktionsbortfall, eller indirekta kostnader utgör en viktig del av hälsoekonomiska studier med ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det i många fall utgör den största kostnaden till följd av sjukdomar och skador.

Läs mer